Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Gà Thảo Mộc Hảo Hạng là công ty chuyên sâu về nghiên cứu lai tạo và sản xuất gà ta giống nội địa có uy tín nhất tại Việt Nam.

Khởi nghiệp với chỉ 1000 con gà giống năm 2018, sau hơn 2 năm, công ty Gà Thảo Mộc Hảo Hạng đã có những bước phát triển bền vững để trở thành 1 trong những công ty sản xuất gà giống có sản lượng gà ta giống được tin nuôi nhiều nhất Việt Nam.

ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ
Bản đồ hướng dẫn đường đi: